Menu
Přírodní park Berounka
PŘÍRODNÍ PARK
BEROUNKA

Cíle a úkoly

2/2021

NAŘÍZENÍ

Plzeňského kraje

ze dne 24. 5. 2021,

o zřízení přírodního parku "Berounka" a o omezení využití jeho území

Rada Plzeňského kraje se dne 24. 5. 2021 usnesla podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydat na základě ustanovení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb."), a v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 tohoto zákona toto nařízení:

Čl.1

Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní park "Berounka" (dále jen "přírodní park") a stanovuje se omezení využití jeho území.

(2) Předmětem ochrany přírodního parku je dochovaný krajinný ráz území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami zaříznutého údolí řeky Berounky a jejích přítoků, skalních výchozů, přilehlých lesních komplexů a zemědělské krajiny, včetně kulturních dominant krajiny a historické zástavby obcí s architektonickou hodnotou.

(3) Cílem zřízení přírodního parku je vytvořit podmínky pro zachování předmětu ochrany a jeho ochrana před jeho poškozením škodlivou lidskou činností.

(4) Posláním přírodního parku je zachovat pro budoucí generace jedinečnou krajinu přírodního parku a její přírodní a kulturně-historické charakteristiky. Posláním přírodního parku je rovněž napomoci vzdělávání a osvětě veřejnosti v oblasti ochrany přírody a historického vývoje krajiny.

 

Berounka

Cíle a úkoly

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Partneři