Menu
Přírodní park Berounka
PŘÍRODNÍ PARK
BEROUNKA

Území parku

 

 

Nařízení o zřízení přírodního parku Berounka

 

Vymezení přírodního parku

(1) Přírodní park se nachází v Plzeňském kraji, v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany. Přírodní park se rozkládá v katastrálních územích Bohy, Bolevec, Borek u Kozojed, Brodeslavy, Břasy, Břízsko, Bujesily, Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Čivice, Dolany u Plzně, Doubravka, Druztová, Hlince, Holovousy, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chrást u Plzně, Chříč, Kaceřov, Kladruby u Radnic, Kostelec u Nadryb, Kozojedy u Kralovic, Kříše, Lhotka u Radnic, Liblín, Nadryby, Němčovice, Nynice, Olešná u Radnic, Planá u Nynic, Prašný Újezd, Rakolusky, Robčice, Sedlecko, Senec u Plzně, Smědčice, Střapole, Studená u Chříče, Svinná u Hlohovic, Třímany, Újezd, Újezd u Svatého kříže, Vranovice u Břas, Všehrdy u Kralovic, Všenice, Zvíkovec.

(2) Hranice přírodního parku je stanovena uzavřenou linií s následujícím průběhem: Hranice vychází od soutoku Berounky s Úslavou u kostela Sv. Jiří v Plzni a pokračuje severně po pravém břehu Berounky až k lávce přes Berounku (Berounka - km 135,2 cyklotrasa č. 2151, NS Údolím Berounky). Hranice vede přes tuto lávku a pokračuje po pozemní komunikaci západním směrem k ulici Pecihrádek až ke křižovatce s ulicí Nad Feronou. Hranice se stáčí severním směrem k ulici Zručská cesta, po které pokračuje a navazuje na účelovou komunikaci (NS Po stopách F. Malocha), po níž vede až k silnici č. 18012 Senec - Druztová. Po této silnici hranice pokračuje přes obec Druztová ke křižovatce se silnicí č. 180 a dále po ní ke křižovatce u Dolanského mostu. Odtud se hranice stáčí severně na silnici č. 2312 a vede do obce Dolany, odkud dále pokračuje na východ po silnici č. 23113 do Nadryb a odtud po silnici 2315 do Kostelce, Nynic, dále po silnici č. 231 do Plané, Kaceřova, Čivic, Břízska, Borku a Kozojed. V Kozojedech hranice pokračuje od křižovatky se silnicí č. 232 po této silnici na sever až na křižovatku se silnicí č. 201 u Brodeslav. Po této silnici pokračuje východně přes Všehrdy, Holovousy, Chříč do Zvíkovce na most přes řeku Berounku. Od tohoto mostu vede hranice na jih po silnici č. 233 a u autobusové zastávky Podmokly rozcestí se stáčí západním směrem a pokračuje po místní komunikaci do obce Chlum. Odtud vede po další místní komunikaci na jih k silnici č. 233 a po ní až ke křižovatce u zemědělského areálu (Kladruby, Vítání), kde odbočuje na silnici č. 23317 a vede přes obec Kladruby až na křižovatku se silnicí 23221. Po této silnici vede hranice přes Svinnou a dále po silnici č. 23218 až ke křižovatce se silnicí č. 232, po ní pak pokračuje na jih do Břas. V Břasích se hranice stáčí na západ a pokračuje po silnici č. 232/12 do osady Kříše. Odtud vede dále na jih po bezejmenném pravostranném přítoku Korečnického potoka až k soutoku s ním, pokračuje po proudu Korečnického potoka k soutoku s jeho bezejmenným levostranným přítokem a po něm vede až ke křížení se silnicí č. 233. Po této silnici hranice pokračuje k osadě Střapole, kde přechází na železniční trať Chrást - Radnice, a po ní pokračuje až do Chrástu ke křížení se silnicí č. 233. Po této silnici vede až do Plzně - Újezdu, na jehož konci odbočuje na pozemní komunikaci - cyklostezku č. 3, po které pokračuje až ke kostelu Sv. Jiří v Plzni Doubravce.

(3) Grafické znázornění území přírodního parku je přílohou tohoto nařízení.

(4) Tabule s označením "Přírodní park Berounka" umístí orgán ochrany přírody, který přírodní park zřídil, na vybrané přístupové komunikace a jiná vhodná místa při hranicích přírodního parku tak, aby tím nebylo omezeno užívání dotčených nemovitostí.

 

 

Mapa území přírodního parku Berounka

 

Mapa území přírodního parku Berounka

Území parku

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Partneři